Reduserte felleskostnader for 2016

Budsjettarbeidet for 2016 og påfølgende fastsettelse av felleskostnader har medført lavere felleskostnader for andelseierne. Vi kan oppsummere årsakene til dette som følger:

A-konto beløp på strøm og varmtvann har vært for høye. Dette har blitt tilbakebetalt ved avregning. A-konto beløpene er nå justert i henhold til forbruket i 2014.

Budsjetterte kapitalkostnader var for høye i 2015. Budsjettet var vel forsiktig og tok høyde for en eventuell renteøkning. For neste år har vi valgt å legge oss på det aktuelle rentenivået etter at vi også har forhandlet renten ned. Likeledes har vi forhandlet ned forsikringspremien som var høy grunnet tidligere brann. Ny avtale med Canal Digital har senket kostnadene til bredbånd og kabel-TV. Videre har vi hatt en grundig budsjettgjennomgang på andre kostnader, da det tidligere har vært gjort skjematiske oppskrivninger i for stor grad.

Alt dette gir store besparelser. Borettslaget har opparbeidet mye egenkapital gjennom årene. Vi har derfor også valgt å bekoste de store vedlikeholdene neste år fra oppsparte midler. Disse vedlikeholdsarbeidene ble i realiteten belastet andelseierne i budsjettet for 2015. Dette medfører at fellesutgifter totalt blir redusert med ca. 30% for neste år.

Vi håper andelseierne er fornøyde med styrets arbeid på dette området.

Samtidig vil vi gjøre oppmerksom på at felleskostnadene i borettslaget er veldig sensitive overfor endringer i rentenivået grunnet vårt store felleslån. En renteøkning på ett prosentpoeng vil medføre en gjennomsnitlig økning i månedlige felleskostnader for andelseierne på 1 136kr. Styret må derfor følge nøye med på rentenivået i framtiden og raskt endre felleskostnader i samsvar med renteendringer.