Brannvern / Fire safety.

Beboere som etter brannverninspeksjonen har fått pålegg om å få tak i ny røykvarsler eller nytt brannslukningsapparat bes ta kontakt med styret for å få nytt utstyr uten ekstra kostnader.

Tenants who after the fire safety inspection has been ordered to get a new smoke detector or a new fire extinguisher should contact the board to get new equipment as no extra cost.