Lading av elbil i garasjeanlegget

Styret har nå gjennomført en kartlegging av hva som er nødvendig for å legge til rette for lading av elbiler i garasjeanlegget.

Det viser seg at det aller først må settes inn:
– Veggskap i garasje med 250A bryter og 10 kurssikringer.
– Kabling fra hovedfordeling til veggskap.
– Ladeboks fra Salto med mulighet for kommunikasjon og strømdeling,
– Salto «CLU» strømdelingssystem

Prisen for dette er per i dag estimert til ca 130 000 kr

I tillegg må man legge opp kabling fra veggskap i garasje til ladestikk på den enkelte andelseiers parkeringsplass. Dette er ikke beregnet per plass, men vil belastes andelseieren som ønsker lading på sin parkeringsplass.

Styret mener tilretteleggingen er en såpass stor investering at det må bli opp til beboerne om dette er ønskelig. Det er mulig for alle andelseiere å sende inn forslag til ordinær generalforsamling som hvert år skal avholdes innen utgangen av mai.

Til informasjon har styret til nå registrert forespørsler fra 4 beboere rundt lading av elbil. Dersom interessen er større kan styret vurdere saken før neste generalforsamling.