Container settes ut

Som et ledd i arbeidet med å forbedre søppelhåndteringen i borettslaget har styret startet en prøveordning hvor vi har container en gang i måneden. Den settes ut siste torsdag i måneden, og hentes påfølgende mandag. Målet er at dette skal avlaste søppelhåndteringen for alle som flytter inn eller ut.

Vi håper at dette også får en endelig slutt på hensetting av f.eks. møbler og annet større avfall i fellesarealer hvor de ikke hører hjemme, slik som i søppelboden.