Informasjon fra styret

Generalforsamling for borettslaget blir 12. mai klokken 18:00. Hold av datoen. Innkalling og mer informasjon kommer senere.

Vi minner om at forslagsfrist for saker man ønsker tatt opp på generalforsamlingen er 10. april. Alle forslag må sendes skriftlig til styret per epost til baglerbyen@styrerommet.net.

På generalforsamlingen skal flere verv i borettslaget velges. For å ha en ryddig prosess rundt dette må vi ha en valgkomité. Send epost til styret innen 10. mars dersom du er interessert i å sitte i valgkomiteen. Epost sendes til baglerbyen@styrerommet.net.

For å melde din interesse til styreverv, send en epost til valgkomiteen på baglerbyen.valgkomite@gmail.com.