Nabovarsel om byggesak i Dyvekes vei 2

Styret har mottatt et nabovarsel angående planlagte byggearbeider i Dyvekes vei 2 (den gamle lokomotivstallen).

På grunn av svært kort svarfrist (fredag 13.02.2015 kl 16:00) bes andelseiere som eventuelt har innsigelser mot byggearbeidene å selv kontakte utbygger. Kontaktinformasjonen finnes i dokumentene.

Her er papirene slik vi har fått dem:

Nabovarsel

Perspektivtegning

Tenkt fasade

Fasade 3D-tegning

Kart og planskisser

Styret beklager kort frist, men har selv kun nylig mottatt papirene. Vi har derfor fått utsatt fristen til fredag denne uken.