Viktig info om nye søppel- og sykkelboder.

Her er en liste over endringene i forbindelse med ombyggingen av søppelskuret:

  1. Fra 23.01.2015 må man benytte nøkkelbrikken for å komme inn i søppelskruet. Det må i tillegg tastes inn en kode, som står på oppslagstavlen i gangen.Det vil være en felles søppelbod for både papir og husholdningsavfall.OBS OBS! Det er viktig at alle følger reglene for kildesortering, og at andre gjenstander ikke kastes i søppelcontainerne eller hensettes. Følg anvisningene i søppelrommet. Det koster oss meget store summer å håndtere brudd på avfallshåndteringen. Slike bøter vil belastes borettslagets økonomi, og kan medføre økt husleie. Det er altså vi som beboere som må betale bøtene vi får for å gjøre feil her.
  2. Det samme gjelder den nye sykkelboden. Det vil være samme kode her som til søppelboden.
    Sykkelboden vil åpnes så snart de nye sykkelstativene har blitt installert.
  3. Pass på at uvedkommende ikke får adgang til bodene.
  4. Alle passeringer inn i søppelrommet vil logges slik at vi til enhver tid vet hvem som benytter bodene. Dette gjør vi for å kunne ansvarliggjøre de som hensetter gjenstander i bodene.

Ved spørsmål kan henvendelse rettes til styret pr. e-post

-Styret-