Fjerning av sykler

I forbindelse med ombygging av sykkel- og søppelskuret på fellesarealene vil det være nødvendig at alle sykler fjernes eller flyttes til alternative skur. Det er plass både i skuret utenfor nr 18, og i stativene langs veggen på nedsiden av nr 14.