Container

Det er leid inn container til bruk for beboerne.

Denne blir utplassert fredag 22/8 og blir stående frem til mandag 8.september.

 Vi ber beboerne benytte muligheten til å kaste gjenstander i denne perioden.

– Styret –