Brannverninspeksjon

I forbindelse med borettslagets avtale med Norsk Brannvern vil de foreta befaring hos oss følgende dager mellom klokken 17:00 og 21:00:
Mandag 11. august. Alnagata nr. 14 og nr. 16 (u-etasje til og med 3. etasje).
Tirsdag 12. august. Alnagata nr. 18 og nr 16 (4. til og med 8. etasje).

De starter litt tidligere på dagen med kontroll av med fellesområdene, så dere vil kanskje se dem rundt i gangene tidligere på dagen.

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme den oppsatte kvelden vil de komme tilbake
Tirsdag 26. august, også da mellom 17:00 og 21:00.

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten, bytte batteri i og teste røykvarslere, samt utføre andre enkle kontroller. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er derfor viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret.
Alternativt kan man kontakte Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no eller på tlf. 32 27 35 28 (09:00-15:00)