Ekstraordinær generalforsamling

Det skal avholdes en ekstraordniær generalforsamling for borettslaget.

Tid: Tirsdag 1. juli kl 19:00
Sted: Saxegården

Offisiell innkalling med saksliste sendes ut per post.

– Styret