Forslag til kandidater til styreverv i Borettslaget Baglerbyen ønskes

Valgkomiteen ønsker å komme i kontakt med andelseiere i Borettslaget Baglerbyen som kan tenke seg å gjøre en innsats for borettslaget gjennom styreverv. Vi tar også gjerne imot innspill på personer som du tror vil være interessert i dette.

Vi vil gå rundt i blokkene for å ringe på dører for å komme i kontakt med aktuelle kandidater til styret.

Vi ser det som viktig at den enkelte styrekandidat er villig til å bruke tid på vervet i styret. Styreverv godtgjøres økonomisk.

Forslag til kandidater ønskes mottatt innen 1. mars pr e-post, med informasjon om navn, e-postadresse og telefonnummer..

Vi søker både å komme i kontakt med aktuelle lederkandidater og styremedlemmer.

Mvh valgkomiteen

Monica Halvorsen
monica.halvorsen@gmail.com

og

Bjørn Nesse Hunderi
bjornneh@hotmail.com