Stenging av varmtvann mandag 14. Oktober

I forbindelse reparasjoner på varmtvannsanlegget vil varmtvannet være avstengt onsdag 16. oktober mellom kl 10:00-16:00 Ved spørsmål kan henvendelse rettes til styret pr. e-post: baglerbyen@styrerommet.net